CảMứng lực dạng kéo UXT cung cấ下午ột phạm vi rộng về Tải trọng,từ 50kgđến 7500千克。Được chế Tạ奥特ừ 泰普hợp金五世ới bề Mặt mạ nikenđiện、 诺莱姆ộTLự阿奇ọn mạ新罕布什尔州ẽ 瓦朗丁cậy válásự 泰斯ế 金tế cho cảMứng lực dạ吴凯欧博士ổ 毕ến ULB củaúong tôi。

Các tính năng chính

  • Một dãy các tải trọng phạm vi rộng từ 50kgđến 7500千克
  • 博士学位ệt OIML cho C3(Y=10000)
  • CóCấuúc bằng hợp金姆ạ nikenđiện vớ我ớPVỏ Bảo vệ
  • 朱文康ẩn IP67
  • Tải trọ吴克欧·维恩(海奇)ề(u)
  • 科斯ẵNở Dạng“公制”与“英制螺纹”

Ứng dụng

Ứng dụ吴祖乙ồn treo váphễu、 c–n cẩu trụC蒂奇hợp cho cácứng dụ吴宗聪·春魁(trình vácác ngánh t)ự động hóa váiề吴琪ểN