cácTínhNăngChính

 • Một dãy các tải trọng từ 500kg đến 10T
 • Có cấu tạo bằng thép không gỉ, được hàn kín theo tiêu chuẩn IP68 / IP69K
 • Thiết kế nhỏ gọn và cấu hình thấp Phê duyệt
 • OIML cho C3 và C4
 • Phê duyệt NTEP cho cấp chính xác III 5,000 và cấp chính xác III L 10,000
 • phêduyệtatex
 • Đang xúc tiến phê duyệt FM
 • Bề mặt được đánh bóng điện hợp vệ sinh

  cácứngdụng

  ứngdụngtronglĩnhvựctựnghóavàkiểmsaát&cânquytrình。