Pa2LàmộtLoïtCácCảmứnglựcđiểmđơncócấutạobằngnhôm,tảitrọngnhỏỏcdùngchonhiềuứngdụngcôngnghiệp。

dothiətkếnhỏgọn,pa2cóthểểctíchhợpvàothiếtbịcóitrọngthəp,thiếtbùytếvàcácmáymócnóichung trongngànhtựựnghóavàđiềukhiển。

PA2CóPhạmvitảitrọngrộng,kéodàitì1kgđến5kg。nócónhnăng全桥,côngnghệệobiếndạnglánạiqhian,manglạisựựnđịnhlạidàituyətvời。

Cáctínhnăngchính

  • tảitrọngđiểmđơnrấtthtthấptừ1,000gđến5,000g
  • thiếtkếmỏngvànhỏgọn
  • tuổithọcao.
  • đượccấutạotừnhômcaocấp
  • độchínhxáccao±0.03%
  • BảOVệMôiTrườngtheochuẩnip66

ứngdụng.

Kiểmtravàđolườngchungvàgiámsátvàkiểmsoátmáymóc。lìtưởngcho quymônn,máymócđnggóivàlắpráphoặcthiếtbùkiểmtrauốidòng。